מאגר מידע

How to Park a Domain in cPanel?

Note: Before parking a domain, First you need to update name server of your domain you want to park to your main domain name server.


1. Log into your cPanel account.
2. In the "Domains" section, click on "Aliases" Icon.
 

3. Under "Create a New Alias" you should enter the domain name you want to park in the text field.4. Click on the "Add Domain" button.

You should see a success message that your Domain is Parked Successfully.


  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה
זכויות יוצרים © 2022 Creative Yadley כל הזכויות שמורות.