בסיס ידע

How to blacklist an IP Address to deny it access to your website?

You can lock directory with a password by using cPanel "Password Protected Directories" option.


1. Log into your cPanel account.
2. In the "Security" section, click on "IP Blocker" Icon.
 

3. Under "Add an IP or Range" you should enter the IP Address you wish to block.
4. Click on the "Add" button.


Here is Example:
Single IP Address: 192.168.0.1
Range: 192.168.0.1-192.168.0.40
Implied Range: 192.168.0.1-40
CIDR Format: 192.168.0.1/32
Implies 10.*.*.* -- 192.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה
מאמרים קשורים
זכויות יוצרים © 2021 Creative Yadley כל הזכויות שמורות.