בסיס ידע

How to ban any IP Address via .htaccess?

If someone is trying to hack your website or you want to block their IP Address, you can add this line to your .htaccess file.


order allow,deny
deny from IP-ADDRESS
allow from all


Replace "IP-ADDRESS" with the IP Address you want to block.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה
מאמרים קשורים
זכויות יוצרים © 2022 Creative Yadley כל הזכויות שמורות.