בסיס ידע

How to protect your .htaccess file?

For security purpose we recommended you to prevent access to your .htaccess file from unauthorized access.

Add this code to your .htaccess file:

# .htaccess protection

order allow,deny
deny from all
satisfy all

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה
מאמרים קשורים
זכויות יוצרים © 2021 Creative Yadley כל הזכויות שמורות.